Dare To Love Me (2024) ท้ารักให้ฉ่ำปอด

เรื่องย่อ - Dare To Love Me (2024) ท้ารักให้ฉ่ำปอด

Dare To Love Me (2024) เป็นเรื่องราวของ ชิน ยุนบก ผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลชินแห่งอูริม ซึ่งเป็นเสาหลักของหมู่บ้านซงซาน ชนบททางประวัติศาสตร์ที่ถูกตัดขาดจากสังคมยุคใหม่เพื่อรักษาจิตวิญญาณของโชซอน เขาเป็นนักวิชาการผู้รอบรู้ที่ต้องการปลดปล่อยตัวเองจากความคิดแบบเดิมๆ หลังจากค้นพบความฝันที่จะเป็นนักเขียนเว็บตูนขัดแย้งกับประเพณีของครอบครัว วันหนึ่งเขามองเห็นวิธีที่จะเอาชนะความปรารถนาของตัวเองได้ เมื่อปู่มอบหมายให้เขาเดินทางไปโซลเพื่อจับหัวขโมยที่ขโมยมรดกทางวัฒนธรรมของครอบครัวไป