Defying the Storm (2022) ล่าสุดขอบเวหา

เร็วๆนี้

เรื่องย่อ - Defying the Storm (2022) ล่าสุดขอบเวหา

Defying the Storm (2022) ล่าสุดขอบเวหา ดูซีรีส์ออนไลน์ เรื่องราวสมัยยุคสงครามของประชาชนจีนต่อต้านการรุกรานของต่างชาติในปีค.ศ.1937-1945(พ.ศ.2480-2488) เกิดกลุ่มปัญญาชนของ2ตระกูลที่เป็นนักการเคลื่อนไหวทางสังคมและนักอุดมคติทางสังคม พวกเขาพยายามรวบรวมจิตวิญญาณของเหล่าเยาวชนคนกล้าที่พร้อมจะปกป้องวัฒนธรรมจีนและเลือกที่จะสืบสานสายเลือดมรดกของประเทศชาติ พยายามแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติเพื่อเดินนำทางไปสู่แสงสว่างของการแก้ไขปัญหา ดู ซีรี่ย์จีน Defying the storm (2022) ล่าสุดขอบเวหา ได้ที่ ดูซีรีส์ 2022

เร็วๆนี้...