Doll Bride (2024) เจ้าสาวตุ๊กตา

เรื่องย่อ - Doll Bride (2024) เจ้าสาวตุ๊กตา

Doll Bride (2024) เป็นเรื่องราว ที่เกิดขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้วในเมืองหยุนหวู่ หลังจากที่มีมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อซูเลียน ซึ่งสวยงามมากจนผู้ชายทุกคนในเมืองไม่อาจละสายตาจากเธอได้ ซูเลียนรอคอยแฟนหนุ่มของเธอที่เสียชีวิตอย่างอนาถในต่างแดนอย่างซื่อสัตย์ เป็นที่ปรารถนาของคนในท้องถิ่นมานานเธอจึงมีพลัง