Face to Face with ETA: Conversations with a Terrorist (2023)

Face to Face with ETA Conversations with a Terrorist (2023)

เรื่องย่อ - Face to Face with ETA: Conversations with a Terrorist (2023)

ดูหนัง Face to Face with ETA: Conversations with a Terrorist (2023) HD ซับไทย เต็มเรื่อง ภาพยนต์เรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสารคดีประวัติศาสตร์อาชญากรรม เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์พิเศษกับหนึ่งในบุคคลสำคัญในองค์กร ETA: Josu Urrutikoetxea หรือที่รู้จักในชื่อ Josu Ternera สารคดีเรื่องนี้ดำเนินรายการโดย จอร์ดี้ เอโวล โดยเจาะลึกกลุ่มผู้ก่อการร้ายและช่วงเวลาสำคัญบางส่วนหลังจากการล่มสลายในปี 2561 เกือบ 50 ปีหลังการโจมตี บทสนทนานี้ช่วยให้คำตอบแก่หนึ่งในเหยื่อของกลุ่มก่อการร้ายบทสรุปของภาพยนต์เรื่องนี้จะจบลงอย่างไรสามารถติดตามรับชมได้แล้ววันนี้

Face to Face with ETA: Conversations with a Terrorist (2023) this film presents a documentary history of crime. It is a story about an exclusive interview with one of the key people in the ETA organization: Josu Urrutikoetxea. Also known as Josu Ternera, the documentary, hosted by Jordi Evol, examines the terrorist group and some of the key moments after its fall in 2018, nearly 50 years after the attack. This conversation gives answers to one of the victims of the terrorist group. How will the movie end? You can watch it today.