Girl in the Closet (2023)

Girl-in-the-Closet-2023

เรื่องย่อ - Girl in the Closet (2023)

ดูหนังออนไลน์ Girl in the Closet (2023) HD สร้างจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง บอกเล่าเรื่องราวของคาเมรอนวัย 10 ขวบ ผู้ซึ่งหลังจากที่แม่ของเธอป่วยด้วยโรคหลอดเลือดโป่งพอง ป้ามีอารับอุปการะเธอซึ่งมีสามีและลูกสาวเป็นของตัวเองแล้ว หลังจากมาถึงบ้านใหม่ได้ไม่นาน คาเมรอนก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆ เหมือนผีในตอนกลางคืนที่ดังมาจากประตูห้องใต้ดินที่ล็อกอยู่ คาเมรอนน้อยจะค้นพบสิ่งที่อยู่หลังประตูบานนั้น ผู้คนถูกล่ามไว้กับกำแพง ผู้ตกเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์จากอุบายของป้าของเธอที่จะทำให้ตัวเองร่ำรวยด้วยการขึ้นเงินจากเช็คผลประโยชน์ ไม่นานก่อนที่คาเมรอนจะถูกลดระดับลงไปที่ชั้นใต้ดิน ซึ่งเธอจะต้องอยู่ต่อไปอีกสิบปี ในขณะที่ตำรวจคิดว่าเธอหายตัวไป

Girl in the Closet (2023) HD movie online, based on real-life events. Tells the story of 10-year-old Cameron, who after her mother suffers an aneurysm Aunt Mia has adopted her, who already has a husband and daughter of her own. Shortly after arriving at the new home Cameron began to hear strange noises. Like a ghost in the night coming from a locked basement door. Little Cameron will discover what lies behind that door. People were chained to the wall. An innocent victim of her aunt’s ploy to make herself rich by cashing a benefit check. It wasn’t long before Cameron was lowered to the basement. which she will have to live for another ten years while the police think she’s missing