I Saw the TV Glow (2024)

เรื่องย่อ - I Saw the TV Glow (2024)

I Saw the TV Glow (2024) เป็นเรื่องราวของ วัยรุ่นโอเว่นพยายามใช้ชีวิตในย่านชานเมืองต่อไป เมื่อเพื่อนร่วมชั้นแนะนำให้เขารู้จักกับรายการทีวีลึกลับตอนดึกซึ่งมีวิสัยทัศน์ของโลกเหนือธรรมชาติที่อยู่ภายใต้ของพวกเขาเอง ในแสงสีซีดของโทรทัศน์ มุมมองของโอเว่นต่อความเป็นจริงก็เริ่มแตกร้าว