Living with Leopards (2024) อยู่กับเสือดาว

เรื่องย่อ - Living with Leopards (2024) อยู่กับเสือดาว

Living with Leopards (2024) เป็นเรื่องราวของ สารคดีธรรมเกี่ยวเสือดาวในแอฟริกา ติดตามชีวิตของลูกสัตว์สองตัวที่เกิดในทุ่งหญ้าสะวันนาแอฟริกาอย่างใกล้ชิด ขณะที่พวกมันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นอกจากการเติบโตแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่พวกเขาเผชิญ รวมถึงความงดงามของแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติสำรวจความซับซ้อนในชีวิตประจำวันและกลยุทธ์การเอาชีวิตรอดของพวกเขา และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ที่ไม่ค่อยพบเห็นบนแผ่นฟิล์ม