Srikanth (2024) ศรีกันธ์

เรื่องย่อ - Srikanth (2024) ศรีกันธ์

Srikanth (2024) เป็นเรื่องราวของ ในโลกที่เต็มไปด้วยอุปสรรคขัดขวางเขาในทุกย่างก้าว ศรีกันธ์ ฝ่าฝืนบรรทัดฐาน โดยบุกเบิกเส้นทางจากชนบทของอินเดียจนกลายเป็นนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นคนแรกที่ MIT ในขณะที่เขาสร้าง โบแลนท์ อินดัสทรีส์ ความสำเร็จของเขานำมาซึ่งความท้าทายซึ่งเขาไม่เพียงแต่ไล่ตามความฝันส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังปกป้องอนาคตที่มีร่วมกันสำหรับคนแบบเขาด้วย นี่คือเรื่องราวของชัยชนะและการเสียสละของผู้ประกอบการ ทั้งสองอย่างที่เขาต้อนรับด้วยความเต็มใจและรอยยิ้ม