They Shot the Piano Player (2023) ปริศนาตามล่านักเปียโน

เรื่องย่อ - They Shot the Piano Player (2023) ปริศนาตามล่านักเปียโน

They Shot the Piano Player (2023) เป็นเรื่องราว ต้นกำเนิดแห่งการเฉลิมฉลองของขบวนการดนตรีลาตินที่มีชื่อเสียงระดับโลก บอสซา โนวา พวกเขายิงนักเปียโน รวบรวมช่วงเวลาชั่วขณะที่เต็มไปด้วยอิสระในการสร้างสรรค์ที่จุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ละตินอเมริกาในยุค 60 และ 70 ก่อนที่ทวีปจะถูกกลืนหายไปโดยเผด็จการเผด็จการระบอบการปกครอง