Tires (2024) ยางไงดี

เร็วๆนี้

เรื่องย่อ - Tires (2024) ยางไงดี

Tires (2024) เป็นเรื่องราวของ ทายาทของร้านซ่อมรถยนต์ที่มีความวิตกกังวลและไม่มีประสบการณ์อย่าง วิลล์ ซึ่งพยายามจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของธุรกิจของพ่อของเขา แต่ในขณะที่วิลล์พยายามจัดการกิจวัตรประจำวันในการจัดการร้านขายยางรถยนต์อย่างประหม่า เขาก็ถูกทรมานโดย เชน ลูกพี่ลูกน้องร่วมพนักงานที่ไม่เอาใจใส่ของเขาซึ่งนำไปสู่สถานการณ์ความฮามากมาย