Escape Through Africa (2022)

เรื่องย่อ - Escape Through Africa (2022)

Escape Through Africa (2022) เป็นเรื่องราว ในปี 1914 นางพยาบาลชาวอังกฤษ แอนน์ หลบหนีการโจมตีที่ด่านหน้าของเธอในแอฟริกา ถูกตามล่าโดยกลุ่มสงครามที่นำโดยชาวเยอรมัน และด้วยความช่วยเหลือจากลุงของเธอ กัปตันกองทัพ และนักรบในท้องถิ่น เธอเริ่มต้นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ข้ามประเทศบนเนินเขาในแอฟริกา