White Snake (2023) นางพญางูขาว วิบากกรรมแห่งรัก

White-Snake-2023

เรื่องย่อ - White Snake (2023) นางพญางูขาว วิบากกรรมแห่งรัก

ดูหนังออนไลน์ White Snake (2023) นางพญางูขาว วิบากกรรมแห่งรัก HD ไป๋หญิงสาวแสนสวยและมีเสน่ห์ที่ถูกแปลงกายมาจากปีศาจงูขาว ซึ่งการที่จะสามารถแปรงกายมาเป็นมนุษย์ได้ต้องอาศัยการบำเพ็ญเพียรแะจำศีลนับร้อยปี ซึ่งจะทำให้เป็นปีศาจที่มีอิทธิฤทธิ์แกร่งกล้า แต่ว่ากลุ่มน่าล่าปีศาจก็ที่มีความโลภและชั่วร้ายได้ค่อยจ้องที่จะติดตาม จนไป๋ถูกตระกูลนักล่าปีศาจ ซู เชียน บุตรชายหนึ่งในตระกูลนักล่าปีศาจที่สามารถจับปีศาจงูขาวได้ และพยายามที่จะกู้หน้าวงตระกูลด้วยการนำปีศาจตนนี้ไปขายและหาชื่อเสียง แต่สุดท้ายเขาก็ตกหลุมรักนางพญางูขาวและช่วยปกป้องเธอจากนักล่าปีศาจกลุ่มอื่นๆ

White Snake (2023) Bai, a beautiful and charming woman who is transformed from a white snake demon. Which to be able to turn into a human body requires hundreds of years of asceticism and hibernation. which will make him a powerful demon However, the greedy and vicious demon hunters gradually pursued them. Until Bai was caught by the demon hunter Su Qian, one of the sons of the demon hunter family who was able to capture the white snake demon. And trying to save the family by bringing this devil to sell and find fame But in the end, he fell in love with the White Snake Queen and helped protect her from other demon hunters.